Itsenäistä ja ohjattua digitaitojen opiskelua verkossa

Työelämä vaatii yhä laajempaa ja ajantasaisempaa digitaalista osaamista sekä valmiutta jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämisen. Kehityksen vauhdissa pysyminen ja osaamisen ylläpito on nykypäivänä työntekijän velvollisuus, mutta myös oikeus! Digitalisoitumisen kiihtyessä oman digiosaamisen päivittäminen juuri nyt takaa hyvän oppimispohjan tulevaisuudessakin.

Työelämän digitaidot jatkuvana oppimisena -hanke tarjoaa kattavan valikoiman maksuttomia digiopintoja yhdeksässä eri moduulissa. Voit suorittaa niitä omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla. Ohjaajat seuraavat opintojen edistymistä ja tukevat opiskelijoita opiskelun ohessa. Autamme sinua suunnittelemaan opintosi vastaamaan oman työsi tai alasi digiosaamistarpeita!
 

Ilmoittautuminen opintoihin

Ilmoittaudu mukaan verkkolomakkeella: www.lyyti.fi/reg/jotpa_digi 
Ilmoittautuminen opintoihin on auki 15.6. saakka, jonka jälkeen ei enää oteta uusia opiskelijoita. Opiskeluympäristö on kuitenkin opiskelijoiden käytettävissä vuoden loppuun asti.

Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi linkin oppimisympäristöön. Pääset sitten suorittamaan kaikille yhteistä alkumoduulia, joka ohjaa tarkastelemaan omia osaamistarpeita ja suunnittelemaan opintoja. Ohjaajat käyvät kaikkien opinnot aloittaneiden kanssa henkilökohtaisen oppimisen suunnittelu (hoks) -keskustelun, minkä jälkeen voi edetä suorittamaan vapaavalintaiset opintomoduulit.

Opintomoduulit

Moduulit ovat 2,5 opintopisteen laajuisia. Opinnot niissä ovat suomeksi, mutta ohjausta voi saada myös englanniksi ja espanjaksi. Opintojen ohessa on mahdollista suorittaa Tieken digiosaamismerkkejä.
 

Moduulien sisältö

Aloitusmoduuli: Oppimisen suunnittelu
Oppiminen ja osaamisen tunnistaminen, omat digiosaamistarpeet, opiskelusuunnitelman teko

1. moduuli: Perusdigitaidot työssä
Digiosaamisen tarvekartoituksen syventäminen, laitteiden perushallinta ja käyttö, yleisimmät toimisto-ohjelmat ja digitaalisen työskentelyn apuvälineet

2. moduuli: Tiedonhakutaidot ja tietoturva
Tiedonhaku, -hallinta ja -säilytys, tietoturva työelämässä, tietohallinto-ohjeistukset, sosiaalisen median tietoturvahaasteet

3. moduuli: Monilukutaito
Monilukutaitoisuus, argumentointi ja vaikuttaminen, algoritmien toiminta

4. moduuli: Yhteisöllinen toiminta verkossa
Verkkokokoustaminen ja laitteiden hallinta, yhteistyöskentely ja vuorovaikutus verkkoympäristössä

5. moduuli: Yhteisöllinen media ja ammatilliset verkostot
Pilvipalvelut ja niiden tietoturva, pilvipalveluiden hyödyntäminen työelämässä, sosiaalisen median ammatillinen hyödyntäminen (mm. LinkedIn)

6. moduuli: Kirjoittamisen taidot
Tiedon jäsentäminen ja sisällöntuotto, oikeakielisyys, asiakirja-asettelu, työpaikan sisäiset viestintäkanavat

7. moduuli: Kansalaisen digitoiminta
Yhteiskunnan digiosaamistarpeet, vaikuttaminen verkossa, yleisimpien verkkopalveluiden monipuolinen käyttö, kansalaisen tietoturvariskit

8. moduuli: Mobiilityöskentely
Mobiililaitteen käyttö yhteisöllisessä verkkotyöskentelyssä, pilvipalveluissa ja sosiaalisessa mediassa, mobiilityöskentelyn helpottajat, mobiilitoiminnan tietoturva

9. moduuli: Tekoäly ja työelämän digitaalisten osaamistarpeiden ennakointi
Tekoälyn mahdollisuudet, hyödyntäminen ja haltuunotto, tekoäly työelämän tarpeissa, tulevat työelämän digiosaamisvaateet
 

Koski-suoritusmerkintä

Kaikista moduuleista on mahdollisuus saada merkintä Koski-tietovarantoon. Näin tiedot suorittamistasi opinnoista säilyvät digitaalisessa muodossa Oma Opintopolussa, josta pääset tarkastelemaan ja halutessasi jakamaan niitä. Aloittaessasi opinnot tietosi tallennetaan Koski-tietokantaan (koulutuksen nimi ja laajuus, ajankohta, osaamisen arviointi, opiskelijan nimi ja henkilötunnus). Moduulien Koski-osaamistavoitteet sekä arvioinnin kohteet näet oppimisympäristössä.
 

Työelämän digitaidot jatkuvana oppimisena -hanke

Kaksivuotisen hankkeen tarkoituksena on tukea erityisesti työikäisiä jatkuvan oppimisen katveessa olevia aikuisia digitaalisen työelämälähtöisen osaamisensa kehittämisessä. Hankekumppanina toimii TJS Opintokeskus.

Kuvia ja tekstejä viestinnän tueksi: hankkeen mediapankki

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) rahoittama hanke on käynnissä 1.1.2023 - 31.12.2024.

Hanke on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.


TJS-opintokeskus logo

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen logo

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!