Äänimerkki-podcast: Digiosaamisen merkitys työelämässä 

Janne Laulumaa
No niin, tervetuloa Työelämän digitaidot jatkuvana oppimisena -hankkeen koko kurssikokonaisuuden esittelyyn ja mä olen Laulumaan Janne ja Työväen Sivistysliiton perustaitokoulutuksen asiantuntija, ja mulla on täällä mukana Pinja Kuusenaho, mun kollega. Pinja, sä voisit esitellä itsesi.

Pinja Kuusenaho
Joo terve mä oon tosiaan Pinja Kuusenaho ja myöskin Työväen Sivistysliitossa perustaitokoulutuksen asiantuntijana ja toinen hankepäällikkö tässä hankkeessa ja tuota yhdessä Jannen kanssa tehdään koulutussuunnittelua. Mun oma tausta on toimintaterapiassa ja sitä kautta eri ikäisten ihmisten ohjaustyössä. Ja nyt TSL:lla mä oon ollut kahdessa perustaitokoulutushankkeessa hankkeen vetäjänä ja voisi sanoa, että mun sydän sykkii aikuiskoulutukselle ja sille, että ihmiset löytää sen niin kuin oman potentiaalinsa ja tota sen takia tääkin hanke on tuntunut oikein hyvältä ja tärkeältä ja kiinnostavalta itselleni. Kerro sä vähän itsestäsi Janne.

Janne Laulumaa
Joo mun taustat tulee tuolta AY-liikkeestä. Mä olin 18 vuotta pääluottamusmiehenä teknologiateollisuuden alalla ja sitten sitä kautta innostuin AY aktiivisesta elämästä. Voisiko sanoa näin ja ja tota sitä kautta sitten olin liiton hallinnoissa ja valtuustoissa ja vaikutin sitten siellä missä missä milloinkin olin ja menin sitä kautta politiikkaan ja eduskuntavaaleihin ja valtuustoon ja ynnä muihin sitten tällaisiin ja sitten kun tota Telesteltä lähdin sitten niin tulin TSL:oon Future fit  
-hankkeeseen ja sitten muutamien hankkeiden kautta nyt sitten lähdettiin tekemään tätä verkkopohjaista alustaa ja tänään olisi tarkoitus sitten esitellä vähän tätä hanketta kokonaisuudessaan, käydä hieman tätä verkkokoulutus-alustaa läpi, sitten sisältöjen esittelyä ja pohtia vähän myös mitä kaikennäköisiä ajatuksia opiskelijoilla on noussut. Me käydään tässä tämmöiset henkilökohtaiset kehittämisen suunnitelmat kaikkien koulutettavien kanssa, niin sieltä tulee paljon keskusteluita ja sitten käydään tätä itsenäistä verkko-opiskelualustaa ja hiukan puhutaan vielä sitten nykyajan digitaitoisuudesta. Hyvä jos Pinja tota kerrot hiukan enemmän tästä hankkeesta yleisesti.

Pinja Kuusenaho
Eli tää hanke eli Työelämän digitaidot jatkuvana oppimisena on ensinnäkin Jotpan rahoittama, niin Jotpahan on siis jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus ja se tukee työikäisten osaamisen kehittämistä koko yhteiskunnassa ja rahoittaa just tämmöisiä vähän lyhyempiä ei tutkintoon johtavia koulutuksia kuten tää meidänkin hanke on ja tässä on hankeyhteistyössä meidän kanssa TJS-opintokeskus. Ja meidän hankkeessa on tarkoitus tukea siis työikäisten digitaitoja, jotta arjessa ja työelämässä olisi helpompaa toimia ja tuota pysyä ja olla myös niinku itsenäinen toimija ja lisäksi tavoitteena on innostaa niinku jatkuvan oppimisen polulle ja tuota semmoiseen niinku jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja tuoda positiivisia oppimisen kokemuksia myös niinku näiden opintojen kautta. Kerrotko sä vaikka vielä vähän tästä verkkokoulutus-alustasta. Miten me ollaan koostettu sitä?

Janne Laulumaa
Joo, perinteisestihän Työväen Sivistysliitto järjestää paljon niin kun lähikoulutusta, mutta tässä hankkeessa päädyttiin siihen, että tehdään niinku täysin itsenäisesti opiskeltava verkkoalusta ja se on toteutettu. Päädyttiin sitten tämmöiseen suomalaiseen yritykseen kuin Howspace, joka on suunnitellut tällaisen alustan alunperin vähän niinku fasilitointiin, tarpeita ajatellen, mutta siitä on hyvin muodostunut tällainen, niinku koulutusalusta, käytetään tosi laajasti nykyään koulutukseen, että se on helppokäyttöinen niin opiskelijalle kun sitten tavallaan myös niinku toteuttajille ja aika semmoinen simppeli on aina ajatuksena se, että esillä on vaan se mitä käytetään ja meillä on siis aloitusmoduuli ja sitten sen jälkeen on siinä verkkoalustassa niin 9 erillistä moduulia, joihin pystyy sitten alustasta suoraan rekisteröitymään. Ja se on siinä mielessä myös tehty helpoksi, että että yleisestihän ne kutsut tulee sähköpostilla kun ilmoittautuu, mutta että tässä niinku sen jälkeen kun sen ensimmäisen ilmoittautumisen tehnyt niin pääsee eri moduuleihin sisään aika jouhevasti ja pystyy sitten sitä kautta ilmoittamaan meille, että on aloittanut opinnot ja ja jo moduuli on tehty valmiiksi ja sitten me kirjataan ne eteenpäin. Täähän on myös Koski-järjestelmään merkattu eli jokainen moduuli on 2,5 opintopisteen laajuinen, joten joten siinä mielessä myös saa siitä sitten opintopisteitä ja voi hyväksilukea eri oppilaitoksissa.

Pinja Kuusenaho
Tosiaan tässähän on niinku 10 tämmöistä itseopiskelumoduulia siellä verkko-oppimisalustalla. Eli ensimmäinen moduuli on tämmöinen aloitusmoduuli, joka on kaikille pakollinen eli halutaan siinä kannustaa semmoisen niinku oman oppijuuden ja oman niin kun opiskelun pohtimiseen ja kun sen on tehnyt niin pääsee valitsemaan sitten näistä 9 digiopiskelumoduulista ne mitkä itseä hyödyttää ja niitä voi käydä ihan siinä järjestyksessä missä haluaa. Ja seuraavaksi me voitaisiin mennä siihen, että mitä kaikkia moduuleita meillä on tämän aloitusmoduulin jälkeen. Elikkä jos mä kerron vaikka ensimmäisistä. Siellä on nyt ykkösmoduuli tämmöinen kuin perusdigitaidot työssä eli siinä käydään läpi niinku ihan niitä työelämän keskeisiä perustason digitaitoja, laitteiden hallintaa sekä yleisimpiä toimisto-ohjelmia ja myös tämmöisiä niinku digitaalisia työskentelyn apuvälineitä, että miten saa vaikka tekstistä puhetta ja puheesta tekstiä esimerkiksi. No sitten kakkosmoduuli on tiedonhaku, taidot ja tietoturva. Niinku nimikin kertoo niin käydään läpi erilaisia tiedonhaun kanavia ja tietoturvan asioita aika laajastikin ja mennään aika niinku syvällekin siihen tietoturvaan, että meillä on tämmöinen luennoitsijakin siinä sitten kertomassa enemmän aiheesta. Mitäs muuta, sitten puhutaan tiedon säilyttämisestä, jäsentyneestä arkistoinnista. Muun muassa näistä asioista siinä kakkosmoduulissa. Tuleeko sulle mieleen jotain muuta?

Janne Laulumaa
Joo, ja sitten yleisesti siinä on aika laaja tietopaketti tietoturvasta yleisesti, että mitä kaikennäköisiä uhkia verkossa nykyään on ja mitä pitäisi välttää. Ja nyt on niinku viime aikoina oikeastaan se on vielä ehkä kiihtynyt tää keskustelu, että tekoälyn myötä niin huijausyritykset on mennyt entistä niin kun paremmiksi ja taitavammiksi että tavallisen käyttäjän on aika vaikea jo pikkuhiljaa erottaa, että mikä on niinku aitoa ja että jos kirjautuu vaikka johonkin Microsoftiin tai Googleen niin se näkymä saadaan, jos joku oikeasti hakkeri haluaa sut huijata niin siitä pääsee aika helposti. Sen saa näyttämään kuin se olisi aito sisäänkirjautuminen eli tarkkana saa olla ja pitää niinku tiedostaa niitä perusasioita ja niihin tässä paneudutaan ja vähän pidemmällekin niinku sanoit että meillä on Benjamin Särkkä on ehkä Suomen yks kovimpia valkohattu-hakkereita kertomassa sitten enemmän tietorajapinnoista ynnä muista.

Pinja Kuusenaho
Ja sitten on kolmosmoduuli, monilukutaito. Pureudutaan siihen, että mitä on ylipäätänsä monilukutaito ja ehkä tarkiten tähän niinku medialukutaitoon keskitytään. Sitten puhutaan argumentoinnista ja kriittisestä ajattelusta ylipäätänsä sekä algoritmeista, siitä, että miten ne ohjaa tiedonjakelua ja saavutettavuutta ja miten ehkä niinku omassa viestinnässä vaikka jonkun järjestön viestinnässä voi huomioida algoritmit. Sitten on nelosmoduuli, yhteisöllinen toiminta verkossa. Tää pitää sisällään muun muassa etäkokoustamisen. Joillekin se on tutumpaa kuin toisille, mutta että tässä on niin kun esimerkein sitten kerrottu myös ehkä sellaisia asioita mitä ei aina tulisi otettua huomioon ja myös sitä, että miten niin kun kannustaa etäosallistujia vaikka niinku osallistumiseen ja vuorovaikutukseen ja tuota sen lisäksi puhutaan neuvottelu ja yhteistyötaidoista. Tän moduulin kohdalla.

Janne Laulumaa
Ja aika paljon myös niin kun halutaan madaltaa sitä kynnystä, että kun me tiedetään, että digitaalisten välineiden kanssa verkot pätkii, tulee aina kaikennäköisiä keskeytyksiä ja monesti ehkä suomalaisessa yhteiskunnassakin vähän pelätään niitä virheitä niin halutaan niinku kertoa se, että että niitä tapahtuu ihan kaikille guruillekin, että verkot pätkii ja tavallaan se on ihan ihan jokapäiväistä tänä päivänä, kun sitä käytetään niin paljon ja sitä datakaistaa tarvitaan niin paljon, niin sitten erilaisia häiriötilanteita tulee ja se on ihan normaalia ja sen kanssa pystyy sitten menee vaan uudestaan, mikä väline sitten on käytössä ja jatkaa siitä mihin on jäänyt, ettei sitä tarvitse niin kun sen enempää pelätä ja olla nolona sitten sellaisessa tilanteessa.

Pinja Kuusenaho
Joo ei ja ylipäänsä niinku koko tän koulutuskokonaisuuden aikana niin me ollaan haluttu Jannen kanssa niin kun kertoa siitä, että kaikki tekee niin kun virheitä myös digitaalisessa maailmassa, ei kukaan niin kun osaa kaikkea eikä tarvitse osata. Ja tosiaan jossain Teamsissakin niin tuota vaikka sitä joka päivä monta kertaa käyttäisi niin silti joskus ei äänet toimi ja niin edespäin, että se on ihan ihan normaalia niin kun olla välillä vähän ulalla että mitä tää kone nyt tekeekään ja sitten siitä vaan pitää niin kun päästä eteenpäin ja löytää niitä keinoja ratkaista. No sitten on tää vitosmoduuli eli yhteisöllinen media ja ammatilliset verkostot. Tässähän me sitten sukelletaan niinku somemaailmaan, käydään läpi yleisimpiä sosiaalisen median kanavia. Myös ehkä niitä mitä niin kun koetaan, että nuoriso eniten käyttää nykyään, mutta ihan hyvä kaikkien tietää, että mitä ne pitää sisällään noin niinku pääpiirteissään ja miten niitä voi ehkä hyödyntää sitten ja tässäkin käydään läpi sitten niinku verkkotyökalujen turvallista käyttöä. Mitäs muuta, sitten on kutosmoduuli, kirjoittamisen taidot. Tässä pääsee sitten ihan oikeasti kirjoittamaan, koska kirjoittamista nyt harvoin oppii niin kun jos ei itse kirjoita ja haasta itseään niinku tekemään sitä, joten tässä todellakin pääsee tuottamaan tekstiä ja käydään läpi myös niinku oikeinkirjoitustaitoa. Miten hahmottaa ydinviesti ja ottaa huomioon kohderyhmä, minkälaisia erilaisia tekstilajeja on, minkälaisia asiakaspalvelutilanteita ehkä, jotka pitää sisällään erilaista kirjallista viestintää, käydään läpi lähdemerkinnät ja asiakirjastandardi, työnhaun asiakirjat. Ja sitten niiden jakaminen pilvipalvelussa ja pilvipalveluista muuten ylipäätänsä on tuolla aikaisemmissa moduuleissa, ei sitä käyty vielä läpi, mutta että se läpi koko niinku tän opiskelun niin pilvipalvelut on kyllä niinku yks teema.

Janne Laulumaa
Eli kutosmoduulissa käydään vähän sinällään näitä seuraavan seiskamoduulin, kansalaisen digitoiminnassa tarvittavia taitoja, että jos sun pitää tehdä vero tai kirjastopalvelujen erilaisia kirjauksia tai jotain muuta vastaavaa, niin sitten sä opit kirjoittamaan ja pohdit niitten vaikuttavuutta ja erilaisia, että miten sä viestit asioita? Ja tuota tää on niinku sinällään tämmöinen kansalaisen digitoimintakin, niin nykyään alkaa olla todella paljon erilaisia palveluita mihin, että oikeastaan jos ei ole sähköposteja niin alkaa syrjäytymään jo vähän yhteiskunnasta, että ei oikein mihinkään pääse kirjautumaan ilman, jollei ole tunnuksia tai just juuri tätä sähköpostia tai osaa käyttää kaksivaiheista tunnistamista tai erilaisia, ei osaa kirjautua välttämättä vaikka verkkopankin kautta tai jotain muuta vastaavaa, niin tämmöisiä kansalaisen perustaitoja mikä pitää tänä päivänä osata, jotta pystyy ihan vaan toimimaan.

Pinja Kuusenaho
Niinpä, tässä käydään läpi muun muassa niin kun pankki- ja liikennesovelluksia ja tuota myös digitaalista saavutettavuutta, mikä on niin kun nykyään kaikkien huulilla ja itseasiassa siihen liittyen täytyy sanoa, että mekin ollaan otettu huomioon se, että meidän videot on tekstitettyjä ja muutenkin niin kun meidän tekstit ja kaikki on semmoisia helposti saavutettavia.

Janne Laulumaa
Ja sitten kun tulee niitä ongelmia esimerkiksi vaikka että, että pitäisi olla jossain palaverissa ja koneet hajoaa tai akut on tyhjiä eikä pysty niinku reagoimaan ja sitten päästään hyvin tähän kasimoduuliin mikä on tää mobilityöskentely, elikkä nykypäivänä aika pitkälti pystyy melkein kaiken hoitamaan, ei tietenkään se ole sama asia, että jos sä oot jossain palaverissa sulla on katsotaan jotain esitystä, niin onhan se tietenkin kännykän tai tabletin ruudulta pienempi eikä välttämättä saa niin paljon selvää, mutta se on mahdollista ja pystyy saamaan äänet ja kuuntelemaan ja oman äänensä kuuluviin ja pystyy kirjoittamaan, että siinä mielessä mobiili on tuonut todella monta niinku erilaista työskentelytapaa ja apuvälinettä niin arjen tilanteisiin ja käännöstyökaluihin tai nauhoitusmahdollisuuksiin tai videon tekemiseen, että nyky tota mobiililaitteet on niin laadukkaita että ihan tavallisella käyttäjällä että vaikka ajatellaan otetaan tuolta että 100 tai 200 euron puhelimessakin alkaa olemaan todella laadukkaat peruspuhelinkamerat jo.

Pinja Kuusenaho
Joo tän moduulin niinku yksi semmoinen teema on se, että me kannustetaan siihen että ottaa kaiken irti siitä niinku puhelimesta tai mobiililaitteesta ylipäätänsä että voisiko se auttaa siinä, että ei aina tarvitse olla sen tietokoneen ääressä jos tietokone on vaikka siellä työpaikalla niin pystyisi Teamsiin osallistumaan myös puhelimesta käsiin ja näin edespäin. Sitten on vielä viimeinen moduuli eli ysimoduuli, tekoäly ja työelämän digitaalisten osaamistarpeiden ennakointi.

Janne Laulumaa
Se on vähän niin ku sokerina pohjalla

Pinja Kuusenaho
Joo, kyllä tässä käydään siis tekoälyn perusteita läpi, mitä on tekoäly, mitä se ehkä ei ole? Mitä on generatiivinen teko? Miten tekoäly vaikuttaa arkeen? Miten me saadaan siitä kaikki potentiaali irti? Miten me voidaan niinku hyötyä siitä työssä ja ja arjessa? Miten se vaikuttaa yhteiskuntaan? Tämmöisiä asioita pohditaan.

Janne Laulumaa
Ja moni monellahan voi olla tulla yllätyksenä myös se, että kun puhutaan tekoälystä, niin siihen  liitetään se, että se on maksullista. Ja niinhän se monesti onkin. Mut on paljon olemassa tekoälyjä jo tällä hetkellä mitä ihan tavalliset käyttäjät pystyy käyttämään ilmaiseksi ja ja sitten tää kehitys on ihan valtavaa että oikeastaan niinku kun näitä koulutuskokonaisuuksia on tehnyt niin se on muuttunut sinä aikana jo aika paljon, mutta välttämättä ei ilmaiseksi elikkä sen aina sen keihäänkärkenä on siel sitten kehityksessä menee ne maksulliset palvelut, mutta sitä kautta ne on muuttunut niinku jo ihan tän puolen vuoden aikanakin tosi paljon että jossain kohtaa esimerkiksi vaikka Googlella ei ollut sitä tekoälyä vielä ollenkaan olemassa ja nyt se on jo käytössä ja tota kovaa kilpailua käydään siitä, että mitä käytetään, mutta että valtavat hyödythän tässä on, mutta onhan tässä tietenkin myös varmaan monella käyttäjällä sitä vähän pelkoa, että mitä se tekoäly on ja tota mihin se tulee johtamaan, mutta että tietenkin lähdetään siitä, että ihminen hallitsee sitä ja siinä mielessä tää on todella hyvä peruskurssi ja ehkä jopa vähän enemmänkin niin kun siitä tekoälystä ja sen että mitä se on juuri ja mitä se ei ole ja miten sitä pystyy ihan tavallisessa arjessa käyttämään.

Pinja Kuusenaho
Ja tässä huomaa sen, että kun meillä on kaksivuotinen hanke, joka alkoi nytten tämän vuoden alussa ja loppuu siis 2024 joulukuulle, niin jo siinä ajassa varmasti tekoäly on niinku mennyt eteenpäin ja meidän täytyy myös tätä meidän materiaalia sillä tavalla päivittää ja me ollaan hyvin paljon niin kuin tekemisissä myös opiskelijoiden kanssa, että jos sieltä tulee, vaikka semmoista vinkkiä, että hei nyt tää onkin muuttunut maksulliseksi joku sivusto, niin me sitten tuota reagoidaan siihen ja mietitään että voiko sen asian kiertää ja ja tota jollain toisella ohjelmalla vaikka tehdä tekoälyllä piirustuksia, esimerkiksi. Meidän koko koulutus on semmoinen, että koitetaan olla hyvinkin paljon opiskelijoiden kanssa tekemisissä, että he saavat hyvin niinku matalalla kynnyksellä olla aina meihin yhteydessä ja toivotaankin sitä, ettei jäädä niin kun yksin sinne verkon taakse pohdiskelemaan vaikka tää on tämmöinen itseopiskelumateriaali, vaan kannustetaan siihen, että he niinku pohtivat asioita meidän kanssa ja pohtivat myös toistensa kanssa, että meillä on tämmöisiä keskustelualustoja siellä olemassa, missä voi aloittaa muiden kanssa keskustelua, että se on niinku tärkeätä että ei jäädä yksin.

Janne Laulumaa
Puhut opiskelijoista niin niin mehän tehdään näissä jokaisella opiskelijoille henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat, niin mitä niitten pohjalta on noussut ajatuksia? Miten opiskelijat on kokenut nää moduulit ja ja tän oman kehittämisen tai opiskelun?

Pinja Kuusenaho
No moni on niin kuin lähtenyt sillä ajatuksella näihin opintoihin, että no toki haluaa päivittää omaa niinku digiosaamista, mutta haluaa myös tietää, että mitä pitäisi tietää, että on vähän ehkä semmoinen epävarma olo, että oonko mä nyt päivittänyt tietoni niinku tähän päivään? Osaanko mä sen mitä vaaditaan tällä hetkellä työelämässä? Toki niinku työnkuvia on erilaisia, mutta tässä puhutaan niinku semmoisesta ehkä millä selviät melkeinpä työstä kuin työstä niinku perustasolla osaat etäkokoustamisen, osaat pilvitallentamisen ja niin edespäin, niin tässä on niinku tehty tämmöistä alkuvalintaa ihmisille siitä, että mitkä me niinku koetaan, että on niitä perusdigitaitoja niin moni on niinku kokenut sen tosi hyväksi asiaksi, että semmoista alkulouhintaa siihen valtavaa tietomäärää on niinku tehty jo heidän puolestaan.

Janne Laulumaa
Selkeästi tuossa on noussut esille se, että kun on käynyt näitä keskusteluja, että toki halutaan uusia tietoja, mutta se ihan voi olla, että esimerkiksi vaikka opettajilla, että he riippuu minkä ikäinen on, mutta jos on vähän niinku vaikka keskiajan ylittänyt ja se kaikki tietoliikenne ja tietotekniikka on tullut vähän niinku annettuna ja sitä ehkä uusinta uutta koulutusta ei välttämättä siinä matkan varrella ole saanut, niin monelle on se tärkeätä, että vaikka he on niinku esimerkiksi tästä koronasta johtuen joutunut tekemään ison digiloikan ja ottanut uusia sovelluksia käyttöön ja he on siitä niinku jotenkin selvinnyt, mutta ei välttämättä saanut koulutusta niin monella on noussut se, että ihan se perusarjesta ja siitä työstä selviäminen, niin se on se kimmoke opinnoille ja tietyllä tapaa kun tää on vielä maksuton, niin tää on siinä mielessä loistava mahdollisuus ja saada omaan tahtiin omaan tahtiin niinku sitten tehdä.

Pinja Kuusenaho
Ja sitten moni on sanonut sitä, että että käyttää jo niin kuin monia ohjelmia, mutta kokee ettei käytä niitä ehkä niinku tarpeeksi monipuolisesti tai helposti että haluaa niinku hakea näiltä opinnoilta sellaista niin kun nopeutusta ja helpotusta siihen niin kun ohjelmien käyttöön esimerkiksi, että voisiko jonkun tehdäkin vähän järkevämmin. Mutta mä sanoisin, että kyllä niinku heikommallakin taidoilla pääsee mukaan niinku näihin opintoihin, että toi materiaali kuitenkin niinku ohjaa opiskelemaan tietyt asiat ja ohjaa eteenpäin ja tosiaan meiltä ohjaajilta voi aina kysyä, että ei tarvitse olla niin kun käyttänyt niitä tiettyjä asioita.

Janne Laulumaa
Joo no sitten jos ajatellaan kun tää on kuitenkin itsenäinen verkko-opiskelualusta, mikä on monen opiskelijan kautta tullut myös niin kun positiivisena, että saa suorittaa omaan tahtiin esimerkiksi monella voi olla normaali päivätyö, niin ei välttämättä pysty sitten työpäivän aikana niin pystyy illalla sitten jos sitten jaksaa. Tietenkin siinä muodostuu se haasteelliseksi, että jos on pitkä päivä niin sitten pitäisi illalla vielä jaksaa opiskella, mutta tota mitä sä ajattelet että tää palvelee eri tyylisiä opiskelijoita, tää itsenäinen verkkoalusta.

Pinja Kuusenaho
No moni on sanonut, että sen takia ne niinku just lähti tähän, koska tätä voi tehdä oman aikataulun mukaisesti, että sitä voi tehdä joskus ehkä niin kun kesken työpäivän, jos työnantaja on niin tota työnantajan kanssa sovittu. Joskus sitä voi tehdä illalla milloin vaan, että se huomioi ainakin niinku erilaiset ajankäytön haasteet, mutta myös se, että se huomioi niin kun erilaiset oppijat siinä, että joku ehkä tykkää enemmän kirjoittaa vastauksiaan. Toinen tykkää sanella niitä tai ottaa itsestään vaikka videota että tämmöiset niinku vastausmahdollisuudet on annettu.

Janne Laulumaa
Se on muuten totta, että siinä on niinku siinä alustassahan on tosi paljon tällaisia erilaisia muotoja, että voi jättää ääniviestejä, voi sanella puhetta ja voi laittaa kuvia ja videoita ja melkein mikä vaan mahdollista ja se tietyllä tapaa just mahdollistaa tän erilaisten oppijoiden taustat.

Pinja Kuusenaho
Kyllä ja sitten mehän ollaan järjestetty myös niinku tällaisia tapaamisia, että on kurssitapaamisia, sitten tämmöisessä starttitapaamisia uusille opiskelijoille, eli niin kun kannustetaan yhteisöllisyyteen myös ja siihen, että nähdään toisiamme. Ei olla pelkästään niinku kasvottomia opiskelijoita tai ohjaajia vaan tuota nähdään ja sittenhän meillä on ollut tämmöisiä Teams-kokouksia, missä niinku harjoitellaan Teamsin käyttöä. Ja mitäs kaikkea erilaisia niin kun alustajia ja alustuksia näissä meidän kurssitapaamisissa. Eli sillä tavalla tää tukee myös heitä, ketkä haluaa tehdä sitä muuten kuin täysin itsenäisesti, mutta että pakko ei ole osallistua näihin, että saa myös tehdä sitä niinku ihan omassa rauhassa ja kiirehän näitä opintoja ei ole saada valmiiksi, koska tää on tosiaan kaksivuotinen hanke.

Janne Laulumaa
Se on ehkä vähän jopa yllättänytkin, kun perinteisesti on tehty paljon lähiopetusta ja vähän jopa semmoista hybridimalliakin, niin yleisesti niissä se palaute on ollut se, että ihmiset haluavat sitä lähiopiskelua, mutta ainakin tässä tota hankkeessa on tullut selkeästi esille se, että ihmiset haluavat juuri omaa aikaa, että ne ei ehkä kaipaakaan niin paljon sitä yhteisöllisyyttä, että haluavat enemmänkin niin, että sitten jos tarvitsee apua, niin sitä on saatavilla kun sitä tarvitsee ja pystyy niinku että on on tietyt kanavat mitkä tässäkin on helposti ollut niinku tehtävissä, että meillä on siellä suorat yhteydenotto-kanavat, saadaan sähköpostit sieltä ja voidaan sitten reagoida sitten niinku opiskelijoiden kysymyksiin. No mitäs tää itsenäinen verkko-opiskelu sitten vaatii opiskelijalta?

Pinja Kuusenaho
Niin no mä koen että se vaatii no sitä ajankäytön suunnittelua ja semmoista niinku itsensä johtamista ja ohjaamista siinä, että nyt kun mä oon asettanut itselleni tavoitteeksi vaikka tehdä tämän moduulin, niin sitten mä myös teen sen. Ja toki niinku just tavoitteen asettelua, että pitää niin kun tietää että mitä haluaa tavoitella, missä ajassa ja sitten tuota ohjata itseään, että pysyy niinku siinä omassa suunnitelmassaan. Mitä sä koet että mitä tota mitä se vaatii opiskelijalta?

Janne Laulumaa
Siis kyllä se suunnitelmallisuus yleisestikin on se kaiken niinku A ja O, että jos ei sitä ole kalenterissa tai merkitty itselle, niinku ajatuksena että oikeasti miettiä raivaa vähän tilaa, että nykyihmiset on aika kiireisiä ja on arjen haasteet, lasten harrastukset, omat harrastukset ja sitten siinä pitäisi vielä niin kun itse mahdollisesti opiskella, niin kyllä se on tärkeää, että se että sä otat sen tunnin kerran viikossa tai 2 kertaa viikossa tai kerran päivässä, mikä siitä itselle sopii, mut se itsenäinen niinku se verkkoalusta mahdollistaa sitten juuri sen, että sä voit tehdä sitä, että jos ajatellaan vaikka meillä on ollut starttitapaamisia, mitkä me ollaan sitten nauhoitettu ja siellä on ollut vaikka alustajia, niin sä voit kuunnella sitä vaikka metrossa tai junassa tai työmatkalla että mobiilista laitat sen auton kuulokkeisiin tai johonkin muuhun, niin se mahdollistaa, se verkkoalusta sitten niinku sen missä vaan opiskelun ja silloin kun sulle sopii, että tietenkin se mahdollistaa ja on niinku helpottaa, mutta totta kai se vaatii sen ajan, että sen oikeasti suunnittelee ja ottaa sen ajan,  että sitähän se opiskelu aina kuitenkin on.

Pinja Kuusenaho
Ja ehkä mä nostaisin vielä sen, että mitä vaaditaan, niin totta kai semmoinen laitevaatimus, että kyllä niinku monia asioita on helpompi tehdä kuitenkin tietokoneella ja toki se, että jos on tietokoneen ääressä päivät pitkät, niin voi olla niinku vaikeata ottaa se tietokone vielä sitten työpäivän jälkeen. No toisaalta sitten taas jos ei tietokonetta käytä töissä, ei ole vaikka työpaikan antamaa tietokonetta, niin voi olla niin kun, että ei ole laitetta, millä opiskelisi niin siihen ollaan sitten vastattu sillä tavalla, että TSL:lta on voinut lainata niille opiskelijoille tietokoneen.

Janne Laulumaa
Joo, ja se on monella ollut kyllä helpotus sitten esimerkiksi, että voi olla, että taloudessa on kone, mutta esimerkiksi lapset tarvitsee sitä koulunkäynnissä tai muualla niin siitä on ollut. No sitten jos ajatellaan tätä nykyajan digitaitoa ja välttämättä kaikilla ihmisillä ei ole kaikki standardeja päässä, että mikä on Euroopan digicom 2 piste nolla ja mitä pitäisi tulevaisuudessa osata, niin nykyään kun maailma vaan menee koko aika kompleksisemmaksi ja vaikeammaksi, että on valtavasti asiakokonaisuuksia mitä pitäisi hallita, niin tota miten sä näet Pinja, mikä se nykyaikainen digitaitojen perustaso tai mitä meidän niin kun pitäisi ajatella tästä nykydigitaidoista, mitä pitäisi opetella ja mitä se vaatii niinku oppijalta.

Pinja Kuusenaho
No ensinnäkin se, että vaikea sanoa, että niinku mitä kaikkea pitää osata, jotta on niin kuin perusdigitaitoinen, että mä sanoisin että se lähtee siitä, että mitä sä tarvitset omassa arjessa ja omassa työssäsi, että osaa niitä ohjelmia käyttää monipuolisesti tai ainakin sillä tavalla niin kun, ettei ne liikaa turhauta ja vie aikaa. Ehkä aikaisemmin on ollut sillä tavalla, että CV:hen piti laittaa se, että osaan toimisto-ohjelmat, hallitsen ne ja monella on jäänyt siitä semmoinen, että voi ei, nyt mä en osaa sitä Powerpointia tai Exceliä tarpeeksi hyvin. Ja sitten kun mä jossain HOKS-keskustelussa kysyn että käytätkö sä niitä sitten työssäsi, tarvitsetko sä niitä. No en mä kyllä oikeastaan eli silloin voi lähteä siitä, että ei ehkä tarvitse osata niin hyvin sitä Exceliä ja Powerpointia ihan vaan sen takia, että ne nyt sattuu olemaan semmoiset perustoimisto-ohjelmat, että lähtisin siitä, että tuntee sen oman niin kun digitarpeensa, osaamistarpeensa. Ja tärkeä asia on se, että jaksaa hakea tietoa, jaksaa panostaa siihen, että katsoo esimerkiksi vaikka jonkun Youtube-videon, että miten jotain uutta ohjelmaa käytetään, että semmoista tietynlaista niin kun sitkeyttä ja kärsivällisyyttä niinku uuden oppimiseen tarvitaan ja kokisin, että se on niin digitaitoisuutta, että löytää ohjeita ja tuota käy niitä läpi ja ja niitten avulla opettelee uutta.

Janne Laulumaa
Kyllä toi Youtube on hyvä esimerkki siitä, että miten se on niinku mahdollistanut sen, että kuka tahansa voi missä vaan opiskella vaikka auton korjausta tai jotain, mut ei se välttämättä tarvitse aina niinku liittyä digitaitoihin, mutta sitä opitaan niinku digitaalisin keinoin, mutta se että toi oli mun mielestä hyvä pointti, minkä sä otit tuohon, että nykymaailma on niin ennen kuin oli melkein, että oli Excel ja sitten oli Microsoftin Office-paketti ja sen kun sä hanskasit niin sitten sä tavallaan osasit kaiken, mutta nykyään alkaa olla niin paljon erilaisia projektityökaluja ja erilaisia kalenteriohjelmia ja ynnä muita ja niitä on mobiilissa, niitä on tietokoneella, niitä on tabletilla, eli nykyään oikeastaan niinku sekin on oikeastaan voisi sanoa, että se on niinku huojentava tieto ihmisille, että ei sun pidä osata kaikkea tai sä et voi enää osata kaikesta kaikkea, että pitää ehkä enemmän osata valikoida se, että mikä hyödyttää sitä omaa työtä niinku sanoit ja tavallaan ymmärtää sen, että mitä itse tarvitsee ja sitten paneutuu niihin niinku tavallaan tarkemmin ja opettelee niistä enemmän ja siinä mielessä tää digitalisaatio on kyllä tuonut että oppimisalustoja ja mahdollisuuksia oppia on kyllä valtavasti enemmän kuin ennen, että ennen se oli vähän niinku että haet johonkin kurssille ja sitten sulla on joku kerran viikossa opistolla menet sinne kolmeksi tunniksi ja tota jos sairastut niin et voi sitten enää sitten se tilaisuus meni ja nykyään kaikki pystytään tallentamaan, niitä pystyy katsomaan jälkilähetyksenä ja tehdä niinku tehtäviä verkossa itsenäisesti, niin se on kyllä tietenkin tää digi on tuonut paljon mahdollisuuksia ja tota helpotusta niinku siinä mielessä, mutta toisaalta myös sitten se on mennyt niinku siinä mielessä hankalammaksi, että on niin paljon tarjolla, että pitää niinku itse osata niinku hakea se mitä oikeasti tarvitsee, että jos lähtee niinku kaikkea mikä on mielenkiintoista niin siinä vähän hukkuu suohon sit jo, että on niin paljon kaikennäköistä.

Pinja Kuusenaho
Me ollaan ehkä niinku yritetty myös tuoda semmoista tietynlaista niinku loogista ajattelua tähän digioppimiseen, että melkein ohjelma kun ohjelma, niin kun sä haluat asetuksia, niin siellä usein on se rattaan kuva tai asetukset-teksti, kun sä haluat jotain lisätä siihen, niin se on usein siellä lisää-välilehdellä, että niin kun tietynlaista sellaista ajattelumallia siinä, että vaikka joku ohjelma olisi uusi tai se olisi just päivittynyt, niin kun vaan jaksaa etsiä ja avata ja uskaltaa klikata sieltä ja jaksaa lukea, että mitä sieltä niinku valikosta tulee, niin usein sillä tavalla pääsee niinku jo eteenpäin. Tosiaan semmoista tietynlaista niinku digisinnikkyyttä vaaditaan.

Janne Laulumaa
No tässä viidakossa kun ihmiset siellä menee niin miten sä näet sitten yleisesti, että miten paljon näitä digiopintoja nykyään on tarjolla? Ja esimerkiksi miten sä pääset vaikka ilmoittautumaan tähän koulutukseen?

Pinja Kuusenaho
No opintojahan on niinku periaatteessa tarjolla vaikka ja kuinka paljon ja monilla kielillä ja näin, mutta että mikä tekee tästä niinku meidän koulutuskokonaisuuden erityisen, niin no ensinnäkin se on maksuton. Se on kaikille avoin. Www.tsl.fi/tydi tulee siitä työelämän digitaidot sanasta. Siellä osoitteessa on lisää tietoa, sieltä pääsee ilmoittautumaan ja tosiaan niinku tuossa puhuttiin niin me ollaan tehty niinku valmiiksi sitä pohdintaa, että mitkä on niitä nykyajan tärkeimpiä digitaitoja. Niin sanoisin että se on semmoinen hyvä valmis paketti.

Janne Laulumaa
Kyllä hei, toivottavasti tästä oli valtavasti hyötyä ihmisille, ketkä hakee koulutukseen ja ketkä on kiinnostuneita digitaitojen päivittämisestä ja jatkuvasta oppimisesta. Sehän on tänä päivänä se oikeastaan se sana, että jatkuvaa oppimista pitäisi koko aika olla ja ei oikein mikään tule enää nykyään valmiiksi niin sanotusti muuta kuin pienet osakokonaisuudet, mutta sitä kautta se on oikeastaan mennyt kivaksi, että pystyy pikkuhiljaa kasvattamaan sitä tietopääomaa ja osaamistaan ja ja sitten mikä niinku tässäkin se kuitenkin se tarkoitus on, että siellä työelämässä ja arjessa suoriutuisi ja pystyisi tuntemaan niinku itsensä paremmaksi ja kokee niinku helpotusta siihen, että ne ennen vaikeaksi kokemat asiat muuttuukin ehkä vähän helpommiksi ja välillä voi ottaa kupposen kahvia ja ottaa vaan rauhassa. Näin hei kiitoksia Pinja tosi paljon sulle tästä keskustelusta ja tota onko sulla tähän loppuun vielä jotain mitä sä haluaisit sanoa mahdollisesti kurssille tuleville tai hakeutuville tai ketkä pohtii, että olisiko tämä juuri mulle oikea?

Pinja Kuusenaho
No sitä, että älkää pohtiko, vaan tulkaa vaan. On ihan varmasti oikea just teille ja me autetaan eteenpäin jos tarvitsette apua.

Janne Laulumaa
Hyvä, ei mitään kiitoksia kiitos.