Aina on maailmaa muutettu (71808) 5.-6.5. Naantalin Kylpylässä

Oppimaan

Muista luottamushenkilön oma työhyvinvointi
Muista luottamushenkilön oma työhyvinvointi

Järjestäminen on työpaikkatasolla tapahtuvaa työyhteisön työolojen ja edunvalvonnan kehittämistä yhdessä työnantajan ja ammattiliiton kanssa. Järjestämistyössä työntekijät toimivat yhdessä työpaikan asioiden puolesta ja järjestäytyvät ammattiliittoon. Järjestäjä auttaa, osallistaa, motivoi ja tukee työpaikan ihmisiä heidän edunvalvontatyössään.

Järjestäminen
Järjestämistyö antaa lisäpotkua edunvalvontaan
Lue haastattelu
Lue haastattelu
Henkilöstökoulutusta AY-toimijoille
Henkilöstökoulutusta AY-toimijoille

Työnohjaus edistää henkistä hyvinvointia, ammatillista kasvua,
yhteistyötä, työroolien selkeyttä ja yhteisen käsityksen luomista yhteisön perustehtävästä.

Työnohjausta
Työnohjauksesta tukea

LIIKKEELLÄ

Laulu ottaa kantaa

Työväenlaulu.fi -portaalissa on päivitettyä tietoa kantaaottavasta laulusta musiikin ja tutkimuksen ammattilaisille, alan harrastajille ja suurelle yleisölle.

Tulossa huhtikuussa
Tulossa huhtikuussa

Hankkeet

The Rainbow Years -hankkeessa on mukana toimijoita kuudesta maasta: Britanniasta, Suomesta, Italiasta, Saksasta, Ranskasta ja Espanjasta. Hankkeessa kehitetään yhteistyössä uusia käytäntöjä ja malleja keski-iän osaamisarvioinnin tekemiseen.

Midlife
Uusia käytäntöjä ja malleja keski-iän osaamisarvioinnin tekemiseen

Työelämän digitutor-hankkeessa kehitetään teollisuudessa suorittavaa työtä tekevien aikuisten puutteellisten tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja. PK-yritysten omista työntekijöistä koulutetaan tutoreita, jotka avustavat työkavereitaan työtehtävien digitalisoitumiseen liittyvissä haasteissa.

Digitutor
Työelämän digitaitoja tutor-mallilla

Tavoitteena Exchange for Empowerment

Eurooppalaista yhteistyötä pitkään pois työelämästä olleiden maahanmuuttajien, erityisesti naisten kotoutumisen ja työllistymisen edistämiseksi
1.1. - 10.5.2018

Lue lisää

Aitoa dialogia eritaustaisten nuorten välille
Aitoa dialogia eritaustaisten nuorten välille
Ota yhteyttä Tilaa uutiskirje