Koski-materiaalit

(Klikkaa kuva suuremmaksi)
Kaaviokuva, josaa käydään läpi Koski-kursseihin liittyvät työvaiheet.

Materiaalit

Tämä opas auttaa osaamisperusteisessa koulutussuunnittelussa sekä arviointimenetelmien ja mitoituksen pohtimisessa.
Handbok för kompetensbaserad beskrivning av utbildningen inom fritt bildningsarbete
Mitä tarkoittavat ePerusteet, Koski-tietovaranto ja Oma Opintopolku?

 

Koulutussunnittelijoille

Laskurin avulla saa helposti mitoitettua kurssin opintopisteinä. Kurssi ”pilkotaan” laskuriin siten, että merkitään esim. kuinka monta tuntia osallistuja osallistuu luennolle, kuinka monta tuntia hän osallistuu opetukseen, jossa käytetään toiminnallisia menetelmiä jne. Laskuriin syötetään myös osallistujan itsenäisesti tekemä työ, kuten välitehtävät ja harjoittelut.

Koskeen vietävien kurssien osaamisperusteiset tavoitteet, arviointikriteerit ja muut asiaankuuluvat tiedot ilmoitetaan tällä lomakkeella TSL:lle viimeistään kuukautta ennen kurssin alkamista.

TSL:n rehtori tarkistaa ja hyväksyy suunnitelman, jonka jälkeen TSL vie tiedot ePrusteisiin

Millä periaatteilla arviointi tulee suorittaa?
Opintopisteiden ja oppituntien ero Materiaalissa kerrotaan, miten oppituntien määrä ja opintopisteiden määrä lasketaan, sekä mikä näiden ero on. Lisäksi selvitetään, mitä eri kirjauksissa pitää ilmoittaa.
(tulossa myöhemmin)
   

Kouluttajille

Ohjeet kouluttajalle Koski-kurssiin liittyen

Opiskelijalle ennen kurssia lähetettävä info.

Ennen lomakkeen lähettämistä:
Lataa tiedosto omalle koneellesi ja ota muokkaus käyttöön. Täydennä lomakkeeseen kahteen kohtaan oman kurssin tiedot.

Kurssin alussa esitettävä infomateriaali.
Esitä kurssin alussa ensisijaisesti video.
Tarvittaessa voit myös esitellä asian diaesitysten avulla.

Kurssin alussa osallistujilta kerätään suostumus tietojen viemiseen Koskeen.

Suostumukset kerätään pääsääntöisesti sähköisellä lomakkeella. Linkki lomakkeeseen toimitetaan kouluttajalle ennen kurssin alkua.

Mikäli kurssille osallistujilla ei ole verkkopankkitunnuksia, voidaan käyttää paperilomaketta.
Ennen lomakkeen tulostamista kannattaa siihen kirjoittaa kurssin nimi ja ajankohta valmiiksi. Nämä tiedot kirjataan lomakkeen loppupuolelle, kohtaan suostumus vastaanotettu.

Tietoa arvioinnista kouluttajalle.
Perehdy myös sivun ylälaidasta löytyvän matkaoppaan arvioinnista kertovaan lukuun (sivu 27 alkaen).
 
 
Täältä voit käydä tarkistamasta omaa kurssiasi koskevat ePerusteet

 

(Klikkaa alla olevia kuvia nähdäksesi ne suurempina.)

Kuvituyskuva, jossa kerrotaan, mitä tarvitaan, jotta opintosuoritus voidaan viedä Koski-tietovarantoon.

 Kuvituskuva, jossa kerrotaan, miten osallistuja hyötyy, kun opintosuoritus viedään Koski-tietovarantoon.